Polityka prywatności i regulamin korzystania ze strony klexio.pl

 1. Niniejsza polityka prywatności i regulamin określa zasady dostępu i korzystania z wybranych usług, materiałow na stronach serwisu internetowego dostępnego pod adresem klexio.pl, zwanego dalej Serwis.
 2. Wszelkie informacje publikowane na klexio.pl są bezpłatne, chyba że zostanie zaznaczone inaczej.
 3. Każdy użytkownik może wykorzystywać i dokumentować udostępniane tu informacje do własnych potrzeb prywatnych z zaznaczeniem źródła pochodzenia.
 4. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poprawność materiałów zamieszczonych na stronie oraz ich treść.
 5. Wszelkie publikowane tu dane są publicznie dostępne w Internecie, więc nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania lub niedostępności Serwisu.
 7. Serwis klexio.pl pozwala użytkownikom na umieszaczanie materiałów na stronie. Nie odpowiada jednak za treści umieszczanych tekstów, grafik, komentarzy i załączników pochodzących od użytkowników.
 8. Korzystanie ze strony oznacza akceptację powyższych postanowień regulaminu.
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - wersja aktualna regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu.
 10. Niniejsze postanowienia regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Prywatność

Na stronie klexio.pl zainstalowane jest oprogramowanie do zbierania statystyk odwiedzin użytkowników. Oprogramowanie to zbiera informacje o rozdzielczości ekranu, kolorach, zainstalowanej wersji Flash i JavaScript, lokalizacji i położenia użytkowników, stron, z których wchodzą na serwis, słowach i frazach, które zostały wpisane do wyszukiwarek przed wejściem na stronę i inne tego typu informacje. Strona klexio.pl ma także zainstalowane oprogramowanie do wyświetlania odwiedzającym reklam. Te sieci reklamowe dostarczają reklamy na stronę w oparciu treść strony, a czasem i także preferencje odwiedzających. Na ich podstawie można lepiej dopasować reklamy do preferencji użytkownika (tzw. geotargeting lub retargeting).


Polityka plików Cookies

Serwis klexio.pl informuje, że wykorzystuje pliki Cookies (tzw. ciasteczek), aby zapewnić wysoką jakość obsługi informacyjnej prowadzonej w sieci Internet.

Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności oraz obszarów serwisu WWW cieszących się Państwa szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom informacyjnym naszym odwiedzającym stronę.

Kontynuacja przeglądania portalu klexio.pl bez zmian ustawień przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na użycie plików Cookies. W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej tak, aby ograniczyć użycie plików cookies dla konkretnej witryny internetowej lub dla wszystkich przeglądanych zasobów.


Dlaczego używamy plików Cookies?

Serwis klexio.pl utrzymuje się m.in. z reklam. Reklamy na klexio.pl mogą wykorzystywać pliki Cookies w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Serwisu klexio.pl, jak i poza nimi. Może także wykorzystać pliki Cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach klexio.pl, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. W podobny sposób, nasi partnerzy mogą korzystać z plików Cookies, aby ustalić jakie były tego rezultaty oraz dostarczyć naszej stronie informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nie. Witryna nasza może także współpracować z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na podstronach klexio.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki Cookies pozwalają skuteczniej podawać reklamy naszym użytkownikom, a dzięki temu utrzymuje się nasza witryna, więc reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki Cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Pliki Cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od stron Serwisu klexio.pl oraz Google Inc. (reklamodawcy).


RODO, jeśli dotyczy

W niektórych podstronach witryny internetowej klexio.pl istnieje możliwość pozostawienia komentarzy i innych treści wprowadanych przez odwiedzających użytkowników. Witryna nie wymaga i nie wymusza pozostawienia danych osobowych. Chcemy tylko, aby treść była jakoś podpisana, przy czym sami sugerujemy, że może to być tylko imię lub pseudonim. Wprowadzając treści, sam decydujesz jakie dane podajesz i w jakim charakterze. Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Jeśli pozostawiłeś/aś swoje dane osobowe, to ta część regulaminu naszej strony dotyczy Ciebie. W takim przypadku zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) podajemy poniżej informacje dotyczące zapisywanych danych, w tym niekiedy danych osobowych (jeśli takie podano) zbieranych przez firmę RELCATEC Karol Wnukiewicz w ramach prowadzonej strony internetowej pod adresem klexio.pl.

1.Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, w tym niekiedy danych osobowych jest firma RELCATEC Karol Wnukiewicz z siedzibą przy ul. Strońska 9/8, 50-540 Wrocław. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres korespondencyjny: RELCATEC Karol Wnukiewicz, ul. Strońska 9/8, 50-540 Wrocław, z dopiskiem dot. strony klexio.pl.

2.W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?

Twoje dane, przekazywane nam podczas przeglądania podstron witryny , traktowane są jako komentarz, uwaga, sugestia, czasem pytanie. Jak już wspomniano wcześniej – nie wymagane jest podawanie danych osobowych. Wręcz odradzamy tego. Jeśli jednak tak postąpiłeś/aś to Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy prezentowania Twojego komentarza innym osobom przeglądającym tę stronę. Jeśli nie chcesz, aby te dane były widoczne dla innych, to prosimy o ich niewprowadzanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy, czyli prezentowania Twojego komentarza jako publicznego. Wprowadzając dane do serwisu akceptujesz, że zobaczą je inne osoby przeglądające tę stronę.

3.Kto może być odbiorcą danych osobowych?

W ramach naszej struktury organizacyjnej jako firmy administratora, dostęp do twoich danych osobowych zapisanych w bazie danych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy. Z kolei odbiorcami Twoich danych mogą być inni użytkownicy przeglądający te same podstrony, na których zostawiłeś/aś swój komentarz.

4.Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, w tym czasem danych osobowych, przysługuje ci prawo do:

 1. Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
 2. Sprostowania (poprawienia) tych danych;
 3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz. pyt. 2);
 6. Przeniesienia danych do innego administratora;

5. Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?

Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

6. Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Jak to zostało opisane we wstępie – przy prowadzaniu informacji na naszej interaktywnej stronie internetowej wręcz odradzamy zostawiania danych osobowych. Jeśli nie chcesz ich udostępniać innym użytkownikom Internetu, to zalecam ich nie wprowadzać. Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny.

7. Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Nie, nie zamierzamy profilować Twoich danych (w tym jeśli pozostawiono: danych osobowych) ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z Twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.


Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.


Wykorzystanie narzędzi społecznościowych

Na stronie masz możliowść do skorzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies tych serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google Maps, LinkedIn.

Osadzamy na stronie filmy wideo pochodzące z serwisu YouTube, Vimeo. Gdy odtwarzasz te nagrania, wykorzystywane są pliki cookies tych filmów od administratorów tych stron.


Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem tzw. zapytań do serwera, na którym posadzona jest strona. Podczas przesyłania tych zapytań (m.in. pobieranie danych, list, komentarzy, dodawanie ocen, wykonywanie akcji) zapisywane są niektóre zdarzenia w logach serwera. Logi serwera obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym jakiego używasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Zapis do Newsletter

Jeżeli zapiszesz się do naszego Newslettera, to musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zadzwoń do nas jeśli masz problem lub chcesz porozmawiać: +48 Biuro na wynajem Wrocław